«Η Δικαιοσύνη αποτελεί για κάθε κοινωνία την δικλείδα ασφαλείας, το άλας, με το οποίο προστατεύεται από το να εκφυλισθεί η κοινωνία και να διαφθαρεί, πέφτοντας σε επίπεδα κάτω από αυτά της ζούγκλας, γιατί και η ζούγκλα έχει κανόνες που και το μεγαλύτερο σαρκοβόρο υπακούει.

Ο σοβαρός κίνδυνος της εξόντωσης μας που ήδη έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους συμΠολιτών μας υπάρχει αποκλειστικά και μόνο επειδή η Δικαιοσύνη έχει εκφυλισθεί και δεν είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο της.

Μας επιτάσσει λοιπόν το Σύνταγμα και ο Ηθικός Νόμος να προασπίσουμε την νομιμότητα, επαναφέροντας την.

Σκοπός μας λοιπόν είναι με πλήρη προσήλωση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα αναλλοίωτα άρθρα του Συντάγματος όπως καθορίζονται αυστηρά από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επαναφέρουμε την νομιμότητα, δηλαδή την εξαφάνιση κάθε νόμου που αντιβαίνει στα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο ευρύς και αν είναι και την επιβολή κυρώσεων και αποζημιώσεων όπως νόμος ορίζει κατά πλήρη αναλογία των εγκλημάτων που διεπράχθησαν.

Όπως ο Ελληνικός Λαός απαίτησε Ιστορικά Ελευθερία, Ανεξαρτησία, Σύνταγμα, μη βασιλευόμενη Δημοκρατία και τα πέτυχε έστω και κατ’ όνομα, τώρα θα τα απαιτήσουμε όλα αυτά και την Ισονομία και Ισοπολιτεία που ανέκαθεν θέλαμε και επειδή αυτή την φορά θα βάλουμε τις δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποφύγουμε διαφθορά και προδοσία θα τα έχουμε και κατ’ ουσία.»

 
 
Crimes Against Greeks.com (2015)