της Όλγας και Τάνυας Γεριτσίδου

Συνεχίζοντας από το  προηγούμενο μας άρθρο επί του Ο.Α.Ε.Ε., όπου εξηγήσαμε και δώσαμε μια πρώτη γεύση της οργάνωσης και των στόχων του πανΕλλαδικού, αδέσμευτου και ακαπέλωτου Κινήματος του Μετώπου κατά του Ο.Α.Ε.Ε. με την σημερινή του μορφή, στο τωρινό μας άρθρο θα δώσουμε μια εικόνα και γεύση του πώς πραγματικά και έμπρακτα (και πρακτικά) μπορεί ο Ο.Α.Ε.Ε. να είναι στα χέρια των ασφαλισμένων του.  Επίσης θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια γεύση του πώς, από την στιγμή που ο Ο.Α.Ε.Ε. θα είναι στα χέρια μας, θα μπορέσει πραγματικά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να επέλθει ανάπτυξη της πραγματικής καθημερινής οικονομίας για όλους (ασχέτως εαν είναι ή όχι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.).

          Είναι σαφές και όλοι λένε, ακόμα και οι κυβερνητικοί, ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. (και το ασφαλιστικό γενικότερα) χρειάζεται εκ βάθρων επανασχεδιασμό και αναδόμηση.  Αυτό είναι αληθές, όπως η πρακτική καθημερινότητα μας έχει ανηλεώς δείξει.

Το θέμα είναι ότι οι εκάστοτε κυβερνητικοί και εκμεταλλευτές της κυβερνητικής εξουσίας χρησιμοποιούν αυτή την αλήθεια για να τυλίξουν μέσα της το τοξικό για την οικονομία και τους Πολίτες παρασιτικό σχέδιο τους που στόχο έχει μόνο την καταλήστευση των εργαζομένων αφ’ ενός και των φυσικών τους (αυτών των εκμεταλλευτών της κυβερνητικής εξουσίας)ανταγωνιστών αφ’ ετέρου, δηλαδή των μικρών Ελευθέρων Επαγγελματιών και αυταποσχαλουμένων. Και αυτό χωρίς να λάβουμε καν υπ’ όψη τα χοντροειδέστατα και σε επίπεδο Εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας χρόνια εταιρικά εγκλήματα της τάξεως των δισεκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των εργαζομένων και των μικρών Ελευθέρων Επαγγελματιών/αυταποσχολουμένων.

          Δεν θα επεκταθούμε εδώ στους λόγους γιατί οι αλχημείες συγχωνεύσεων, συγκαταλογισμού αποθεματικών, και άλλα πολλά παρόμοια συνιστούν συντριπτικής κλίμακας εταιρικό έγκλημα εις βάρος του Δημοσίου και των Πολιτών που νομικοί κύκλοι μπορούν να υποστηρίξουν ότι εμπίπτει στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών πράξεων για Εθνική ή Εσχάτη Εθνική Προδοσία καθ’ ότι η αρθρογραφία επ’ αυτού είναι επαρκής εαν ψάξει κανείς.

          Όπως επικεντρωθήκαμε την προηγούμενη φορά στον τρόπο συντονισμού του πανΕλλήνιου Κινηματικού Μετώπου κατά του Ο.Α.Ε.Ε. και τον δεκάλογο των απαιτήσεων που θα πρέπει όλοι μας να έχουμε έναντι του Ο.Α.Ε.Ε. στο παρόν άρθρο θα μιλήσουμε για την επόμενη ημέρα μιας επιτυχίας του εν λόγω Κινήματος και το τί έχουμε να προσμένουμε επί τη επιτυχία μας.

          Η φράση “να έρθει ο Ο.Α.Ε.Ε. στα χέρια των ασφαλισμένων του” δεν αποτελεί μια ουτοπία σοσιαλιστικού ή ακόμα και κομμουνιστικού ή αναρχικού τύπου αλλά ένα σχήμα διοίκησης και οργάνωσης εξαιρετικά αρεστό στο τωρινό άκρως καπιταλιστικό περιβάλλον της οικονομίας (δεν υπεισερχόμαστε στον νεοφιλελευθερισμό που είναι επί της ουσίας η νόσος του καπιταλισμού και όχι το απαύγασμα του).

          Ο πλέον δοκιμασμένος και σίγουρος τρόπος για να είναι πραγματικά ο Ο.Α.Ε.Ε. στα χέρια των ασφαλισμένων του είναι να έχει την διάρθρωση και την οργάνωση της Ανώνυμης Εταιρείας, όπου μέτοχοι θα είναι de facto και υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. .

          Συγκεκριμένα, ας δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τυπικής Α.Ε. έχοντας υπ’ όψη μας πάντα τον Ο.Α.Ε.Ε. :

Η Ανώνυμη λοιπόν Εταιρεία μας οφείλει να έχει σωματειακή συγκρότηση, με εφαρμογή των διατάξεων περί σωματείου. Θα πρέπει δηλαδή να είναι διαρθρωμένη όπως ένα σωματείο με την μόνη διαφορά ότι αντίθετα από το σωματείο η Α.Ε. μας είναι κερδοσκοπική. Κρατείστε την έννοια της κερδοσκοπικής Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. που προτείνουμε καθ’ ότι είναι ζωτικής σημασίας από πού θα προέρχεται η (νόμιμη και θεμιτή) κερδοσκοπία αυτή.

          Όπου “Σωματείο“, στην περίπτωση της Α.Ε. μας, μιλάμε  για τους μετόχους της. Και όπου “Μετόχους” μιλάμε για τους ασφαλισμένους της όπως θα δούμε άμεσα.

          Για να έχουμε Α.Ε., απαιτείται κεφαλαιουχική οργάνωση, και οι μέτοχοι-εταίροι είναι αυτοί που συμμετέχουν-συμβάλλουν στο μετοχικό κεφάλαιο της. Στην δική μας περίπτωση του Ο.Α.Ε.Ε. ως δική μας Α.Ε., η συμβολή του κάθε μετόχου-ασφαλισμένου είναι η εισφορά του. Αναλόγως του σωρευόμενου ασφαλιστικού του κεφαλαίου όπως αυτό αθροίζεται από τις ήδη καταβεβλημένες εισφορές του, κάθε μέτοχος θα έχει το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και άρα αντίστοιχο αριθμό μετοχών. Ανάλογα με το ποσό των μετοχών που θα κατέχει ο κάθε ασφαλισμένος θα είναι και η βαρύτητα της ψήφου του στην γενική συνέλευση των μετόχων-ασφαλισμένων.

          Οι μετοχές της δικής μας Α.Ε. Ο.Α.Ε.Ε. θα έχουν την εξής ιδιαιτερότητα : δεν θα είναι ελεύθερα μεταβιβαστές/μεταβιβάσιμες παρά μόνο προσωποπαγώς εγγεγραμμένες-συνδεδεμένες με τον ασφαλισμένο-μέτοχο. Νομή-ωφέλεια από αυτές τις μετοχές θα μπορεί να έχει, εκτός του ιδίου μόνο ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα/εξαρτώμενα μέλη του όπως ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία. Με τον θάνατο του μετόχου-ασφαλισμένου οι μετοχές αυτές (δηλαδή το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν) επιστρέφουν/επιστρέφει αυτοδικαίως στήν Α.Ε. μόνο όταν δεν έχουν πλέον σχέση νομής με την οικογένεια του θανόντος, το δε έγγραφο-αξιόγραφο τους ακυρώνεται.

          Η κατοχή μετοχών της δικής μας Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. θα πρέπει αυστηρά να περιορίζεται (λόγω του χαρακτήρα της ως Οργανισμού Πρόνοιας/Κοινωνικής Ασφάλισης υπέρ Ελληνικού πληθυσμού) στους ασφαλισμένους της τουλάχιστον κατά 85% και το υπόλοιπο 15% να ανήκει στο Ελληνικό Κράτος για να εξασφαλίσουμε Συνταγματικότητα. Η Α.Ε. αυτή του Ο.Α.Ε.Ε. θα πρέπει να απαγορεύεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, διότι δεν μπορεί η γενική  συνέλευση να κινδυνεύει να επηρρεασθεί ανισοβαρώς από συμφέροντα ιδιωτών και/ή αλλοδαπών επενδυτών που δεν θα φέρουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του ασφαλισμένου του Ο.Α.Ε.Ε. ή την ιδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Ούτε μπορεί να κινδυνεύει από χρηματιστηριακά παιχνίδια, κυκλώματα ή ατυχήματα (κάτι που σε επόμενο άρθρο θα συζητήσουμε ότι θα έπρεπε Ευρωπαϊκώς να απαγορεύεται για κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται Κρατικές υποδομές και Υπηρεσίες Κοινωνικού Κράτους-Ωφέλειας).

          Η ανώνυμη εταιρεία μας του Ο.Α.Ε.Ε. όπως η κάθε Α.Ε. θα διοικείται από το Δ.Σ. της το οποίο θα εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μετόχων. Μέσα στο καταστατικό της είναι ζωτικής σημασίας να ορίζεται ότι στο Δ.Σ. δικαίωμα εκλογής θα έχουν μόνο ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε-μέτοχοι, ενώ η συμμετοχή του διορισθέντος  από το Ελληνικό Δημόσιο αντιπροσώπου στο Δ.Σ. θα πρέπει να εγκρίνεται με πλειοψηφική ψήφο από την γενική συνέλευση και δεν θα μπορεί να κατέχει θέση παρά μόνο απλού μέλους του Δ.Σ. .

          Ο διοικητής-πρόεδρος του Δ.Σ. θα πρέπει να εκλέγεται απ’ ευθείας από την γενική συνέλευση σε ψηφοφορία χωριστή (ασχέτως εαν γίνεται ταυτόχρονα) από αυτή για την ανάδειξη του Δ.Σ. και θα προέρχεται και αυτός αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., με παλαιότητα ασφάλισης του στον Ο.Α.Ε.Ε. τουλάχιστον πέντε (5) συναπτών ετών.

          Η θητεία του Δ.Σ. δεν θα μπορεί να είναι για παραπάνω από ένα (1) έτος (με δυνατότητα επανεκλογής), ενώ του προέδρου η δυνατότητα ετήσιας επανεκλογής του δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω από τρείς (3) φορές.

          Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά          ζωτικής σημασίας να θεωρείται ασυμβίβαστο για την εκλογή στο Δ.Σ. ή στην θέση του προέδρου η συμμετοχή σε/ως μέλη ή φίλους σε οποιαδήποτε πολιτικά κόμματα ενώ θα πρέπει να είναι σαφώς ασυμβίβαστη παρελθούσα συμμετοχή σε κάθε είδους εκλογές ή εκλογή με οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό θα εξασφαλίσει την αντίσταση στον κομματικό έλεγχο της δικής μας Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. .

          Οι στόχοι και τα περιθώρια/ποσοστά διαχείρισης και ρίσκου διαχείρισης του μετοχικού κεφαλαίου και των επί πλέον πόρων του Ταμείου (της δικής μας δηλαδή Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε.) θα ψηφίζονται μαζί με τον προϋπολογισμό ετησίως στην αρχική γενική συνέλευση κάθε οικονομικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πρόσβαση στα αποθεματικά/μετοχικό κεφάλαιο παραπάνω από το ποσοστό βιωσιμότητας του Ταμείου/Α.Ε. (δηλαδή η δυνατότητα της πάση θυσία και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να καλύψει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου-μετοχών οποιουδήποτε μετόχου και της υποχρεώσεως της για βιώσιμη σύνταξη και περίθαλψη).

          Έχοντας μιλήσει για την διάρθρωση και το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. μας του Ο.Α.Ε.Ε. έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τους πόρους :

          Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται πόροι της Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. οι εισφορές των ασφαλισμένων από όπου προέρχεται το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο (στο οποίο θα πρέπει με τις νομικές μας κινήσεις του Κινηματικού Μετώπου που περιγράψαμε στο προηγούμενο μας άρθρο να εμπεριέχονται και όλα τα κλεμμένα αποθεματικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μέσω του εταιρικού εγκλήματος εκλάπησαν και διασπαθίθηκαν).

          Οι πόροι της Α.Ε. μας του Ο.Α.Ε.Ε. θα πρέπει να προέρχονται από την/τις επιχειρηματική/ες της δραστηριότητα/ες  και συγκεκριμένα προτείνουμε την αρχική θέσπιση συνεταιρικής τράπεζας με άκρως ανταγωνιστικά επιτόκια και τόκους φύλαξης και δανεισμού, εκτός των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που δέον όπως διαθέτει η συνεταιριστική μας τράπεζα.

          Επίσης, στα περαιτέρω πλαίσια επανεκκίνησης της οικονομίας και δημιουργίας ευκαιριών εργασίας για τους ασφαλισμένους Ο.Α.Ε.Ε., πρακτορικές υπηρεσίες ανάθεσης και εύρεσης εργασίας, τόσο σε υπηρεσίες και εμπορικές/κατασκευαστικές/προμηθευτικές/μεταπρατικές δραστηρίοτητες υπέρ Δημοσίου σε ανταγωνιστικότερες τιμές από αυτές διαφόρων πολυεθνικών και ομίλων και υπερ-εργολάβων, όσο και σε επιχειρήσεις ιδιωτών μικρές και μεγάλες για όλο το εύρος των επιτηδευμάτων των Ελευθέρων Επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων με ένα ελάχιστο/minimum ποσοστό προμήθειας, της τάξεως από 3-10% αναλόγως της περίπτωσης, μεσάζοντος (δηλαδή και από τον πελάτη δημόσιο ή ιδιωτικό και από τους ασφαλισμένους ή άλλους εργαζόμενους που επιλέγουν  την  υπηρεσία πρακτόρευσης της Α.Ε. μας). Συνεπάγεται βεβαίως ότι η πρακτόρευση ανάμεσα σε μέλη-ασφαλισμένους-μετόχους της Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. θα γίνεται με ποσοστό συμμετοχής από 1- 4% το πολύ, δεδομένου του ζωτικού της ανάγκης της Ελληνικής οικονομίας να αναζωπυρώσει την μεσαία και εργατική τάξη της.

          Βεβαίως θα πρέπει μέσα στο καταστατικό αυτών των δραστηριοτήτων της Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε. να λέγεται ρητώς ότι προτιμώνται στην προτεραιότητα (χωρίς να αποκλείονται βεβαίως οι υπόλοιπες) για προώθηση και πρακτόρευση οι Ελληνικές επιχειρήσεις ατομικού ή περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) χαρακτήρα καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες αφού βασικός στόχος της Α.Ε. μας θα πρέπει να είναι η παραγωγή ΑΕΠ και θέσεων και εξαρτημένης εργασίας ώστε να επωφεληθεί και το ΙΚΑ και ο υπόλοιπος Δημόσιος τομέας, ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και έργων.

          Ιδιαίτερη μνεία θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ότι στα πλαίσια της πρακτόρευσης υπέρ των επιχειρήσεων των μετόχων της Α.Ε. μας (δηλαδή όλων των ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε.) θα λειτουργεί και υπηρεσία προβολής διαφημίσεων (δηλαδή διαμεσολάβησης για προβολή διαφημίσεων με ελάχιστο κόστος) σε όλα τα ΜΜΕ, και πάλι με ελάχιστο ποσοστό υπέρ της Α.Ε. μας.

          Αυτά δεν αποτελούν παρά ένα ελάχιστο ψήγμα των δραστηριοτήτων που θα επιφέρουν υψηλότατα κέρδη εντελώς ανεξάρτητα από τις εισφορές των ασφαλισμένων, χωρίς να πλήττεται ή να κινδυνεύει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε., και που θα δώσουν την δυνατότητα στον Ο.Α.Ε.Ε. να επιστρέφει στους μετόχους-ασφαλισμένους του με την μορφή σύνταξης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και άτοκης χορήγησης ασφαλιστικού κεφαλαίου και δανειοδότησης με τους καλύτερους όρους της αγοράς και υποστήριξη για ανάπτυξη της επιχειρήσεως τους, υψηλότατης ποιότητας υποστήριξη, κάλυψη και προστασία.

          Η δε ανταγωνιστικότητα και αιμοδότηση της αγοράς που τόσο πολύ φέρεται να ενδιαφέρει τους διάφορους πολιτικούς και οικονομικούς ταγούς της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωζώνης θα είναι τεράστια και δεν θα επιτρέπει την δημιουργία καρτέλ ή αποκλεισμού σε κάθε περίπτωση από την επιχειρηματικότητα και την εργασία.

          Για λόγους έκτασης δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω στην προστασία της προσωπικής περιουσίας των μετόχων από την Α.Ε. μας όπως προβλέπεται ή στις διαδικασίες ελέγχου του προέδρου και του Δ.Σ. από την γενική συνέλευση ή στην περιοδική υπερψήφιση του καταστατικού από την γενική συνέλευση για να αποφύγουμε κρούσματα διαφθοράς.

          Έχουμε όμως δώσει μια καλή εικόνα ενός πρακτικού επιχειρησιακού μοντέλου για ένα Ταμείο Ασφάλισης που πραγματικά θα λειτουργεί δημιουργώντας και εξασφαλίζοντας πόρους χωρίς να αφαιμάζει, να διώκει και να καταδιώκει σαν μαφιόζος τα άτομα που Συνταγματικά εντέλλεται να προστατεύει.

          Στο επόμενο άρθρο μας επί του Ο.Α.Ε.Ε. θα συζητήσουμε για τις υπηρεσίες σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μια τέτοια Α.Ε. μας θα μπορεί πρακτικά και κοστολογημένα να προσφέρει.

 
 
Crimes Against Greeks.com (2015)