Αγαπητοί ΣυνΈλληνες και ΣυμΠολίτες,

Σας παραθέτω την ειδοποίηση πρωτοκόλλησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αποκήρυξης- Διακήρυξης Αντισυνταγματικής Φορολογίας που στείλαμε, ώστε να ξέρετε τι να αναμένετε:

Screenshot 2015-05-05 19.38

Επιπλέον, επειδή πολλοί συμΠολίτες που προσπάθησαν να την στείλουν και εκείνοι ενημέρωσαν για προσωρινά μη ενεργά e-mail, παραθέτω κατωτέρω και νέα e-mail και τηλέφωνα φαξ που μπορείτε να στείλετε το κείμενο, σε περίπτωση που η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης δεν τα προωθήσει η ίδια όπως ήδη έπραξε με τις δικές μας αποστολές.

e-mail Πρωθυπουργού: primeminister@primeminister.gr

φαξ : 210 – 88 26 166

e-mail ΠτΔ: pr@presidency.gr

φαξ: 210 – 72 48 938

e-mail ΠτΒ: sunfp@parliament.gr

φαξ: 210 – 37 07 441

Με Αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Τάνυα Γεριτσίδου

 
 
Crimes Against Greeks.com (2015)