ΠΡΟΣ : 1. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

  1. Πρωθυπουργό
  2. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
  3. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

 

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

          Έχοντας υπ’ όψη τις Διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος και συγκεκριμένα τα Άρθρα 4, 28 και 120 ΔΗΛΩΝΩ ότι ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ουδεμία επιβολή, νομοθετημένη ή μη, η οποία να αφορά Φορολογία, Εισφορολογία και διάκριση λόγω Επαγγέλματος ή κοινωνικής τάξης, εισοδήματος ή ιδιότητας (π.χ. βουλευτικής, υπουργικής, κληρονομικής)

καθ’ ότι

ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ

στα ανωτέρω Άρθρα του Συντάγματος της Ελλάδας, στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στις βάσεις του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και ως εκ τούτου δεν δύναται να εφαρμοσθεί νομοτύπως και εγκύρως.

          Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν και :

  1. τον ΕΝΦΙΑ, καθ’ ότι πρόκειται για αμάχητα τεκμαρτό και ανελαστικό φόρο επί ήδη φορολογηθέντος αντικειμένου, εκτός της ελλείψεως αναλογικότητος βάσει εισοδήματος. Επίσης και επί πλέον, δεν επιτρέπεται διπλοφορολόγηση ούτε πολλαπλή φορολογία επί περιουσιακών στοιχείων που δεν παράγουν εισόδημα ή αναλογικό εισόδημα ή εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση της απαίτησης μέσω του φόρου αυτού.
  2. τον ΦΠΑ, καθ’ ότι επίσης πρόκειται για αμάχητο και άκρως ανελαστικό, αντιστρόφως αναλογικό φόρο (δηλαδή, όσο χαμηλότερο το εισόδημα του τόσο υψηλότερος ποσοστιαία είναι ο φόρος αυτός για τον Πολίτη) ο οποίος μάλιστα επιβάλλεται και σε είδη πρώτης ανάγκης Συνταγματικώς προστατευμένα και εγγυημένα κάνοντας την πρόσβαση σε αυτά δυσχερέστερη. Ουσιαστικά δηλαδή τιμωρεί την αδυναμία παραγωγής υψηλού εισοδήματος και την παρελκύει ενώ απορρυθμίζει περαιτέρω την Ελληνική αγορά περιορίζοντας ακόμα περισσότερο την ρευστότητα, την αγοραστική δυνατότητα των Πολιτών και την δυνατότητα ανάπτυξης και επενδύσεων των μικρομεσαίων επαγγελματιών ενώ δεν απαιτείται ούτε καταβάλλεται στην πράξη από μεγάλες πολυεθνικές και ειδικές αλλοεθνείς κατηγορίες εμπόρων κατά πολιτική βούληση ενώ συλλέγεται από τους Πολίτες-αγοραστές. Το γεγονός ότι ο ΦΠΑ ισχύει επί δεκαετίες ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ κατά την βασική αρχή που διέπει και το Διεθνές και το Εγχώριο Δίκαιο ex injuria non jus oritur (δηλαδή, ότι δεν μπορεί να προκύψει νόμος από παράνομη πάγια τακτική).
  3. την πολιτική κρατικής προστασίας μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευμάτων-επιχειρήσεων στις οποίες εγγυητής μπαίνει το Δημόσιο και προς τις οποίες το Κράτος εξασφαλίζει υποχρεωτικά πελατεία και έσοδα, και συγκεκριμένα τις Τράπεζες κυριότερα αλλά και επιχειρηματικές ομάδες όπως αυτές των εφοπλιστών και του ΚΙΣ και μεμονωμένων ιδιοκτητών ομίλων. Αυτό είναι αντισυνταγματικό διότι αποτελεί διάκριση εις βάρος κάθε άλλου ιδιώτη επιχειρηματία αποκλειστικά και μόνο είτε λόγω επιτηδεύματος (τράπεζες, εφοπλιστές, μεγαλοβιομήχανοι, κλπ) είτε λόγω καταγωγής-αίματος/θρησκευτικής ιδιότητας/κοινών ταξικών-οικονομικών συμφερόντων/νεποτισμού, κάτι που είναι κατάφωρα αντισυνταγματικό και ενάντια στην Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχουν κατ’ Άρθρον 28 Σ Υπερσυνταγματική ισχύ.
  4. τις εισφορές που απαιτεί το ταμείο Ο.Α.Ε.Ε., καθ’ ότι δεν είναι αναλογικές ούτε καν συνδεδεμένες με το πραγματικό εισόδημα των ασφαλισμένων του, είναι αμάχητες και έχουν υπολογισθεί αδιαφανώς με μεγάλες ενδείξεις ότι ο υπολογισμός τους έχει γίνει είτε λάθος είτε ληστρικά με σκοπό τον περιορισμό της μικρής και μεσαίας επιχειρήσεως και την εξαφάνιση των αυτο-απασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών καθώς και αποκλεισμό τους από πρόσβαση σε εγγυημένες από το Σύνταγμα υπηρεσίες Υγείας καθώς και από τα ήδη καταβληθέντα συντάξιμα περιουσιακά τους κεφάλαια, με αποτέλεσμα την τεράστια ζημία του Δημοσίου Συμφέροντος αφού η πραγματική Ελληνική Οικονομία αποδεδειγμένα εξαρθρώθηκε μαζί τους.

          Και συνεπώς,

          ΔΗΛΩΝΩ

ότι σε καμμία περίπτωση, και σε ανταπόκριση μου ως Πολίτη του Ελληνικού Κράτους που υπακούει στο Ελληνικό Σύνταγμα και μάλιστα στις Επιταγές του άρθρου 120 Σ,  ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τα ανωτέρω και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου Δικαιώματος μου.

ΔΗΛΩΝΩ

επίσης δε

ότι κάθε τυχόν συμμόρφωση μου με τα ανωτέρω αποτελεί

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

και ως εκ τούτου

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ αλλά ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και άρα

ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ.

          Συνεπώς και κατ’ επέκταση, ΔΗΛΩΝΩ έτοιμη να υπακούσω στις Επιταγές του Άρθρου 120 Σ έως της επαναφοράς και εφαρμογής της Συνταγματικότητας στην Χώρα μου στους προαναφερθέντες τομείς στους οποίους επιφυλάσσομαι να συνεχίσω να προσθέτω περαιτέρω καταχρήσεις, καταπατήσεις και εγκλήματα.

Η Δηλούσα Ελληνίδα Πολίτης

Τάνυα Μαρία Γεριτσίδου

Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

Το κείμενο σε αρχείο .rtf ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Το κείμενο σε αρχείο .pdf apokirixitanya

 
 
Crimes Against Greeks.com (2015)